Puzzel - slagroutes rondslagen  • Soms zijn er twee slagroutes mogelijk. Alleen de vooraf gedefinieerde wordt goedgerekend. Er zou eigenlijk alleen gekeken moeten worden of de juiste schijven worden geslagen en het juiste eindveld wordt bereikt.


  • administrators

    @Schaker Bedankt voor de melding.
    Dit probleem proberen we te ondervangen door bij nieuwe puzzels alleen combinaties met eenduidige slagroutes te gebruiken. Het toestaan van meerdere oplossingen is een behoorlijke inspanning maar staat wel op de todo lijst.


Log in to reply